Camping Torkul

WYCIECZKI DO OBIEKTÓW SAKRALNYCH NA WYSPIE PASZMAN ORAZ DO ZADARU:

Zabytki:

sakobotizd1

Dziedzictwem wyspy Paszman są zabytki kulturowe i historyczne, reprezentowane w większości przez budynki religijne.

sakobotizd2

Zdecydowana większość pochodzi ze średniowiecza, choć później zostały przebudowane.

sakobotizd3

Każde miasto na wyspie posiada jeden lub więcej małych kościołów.

sakobotizd8

sakobotizd6

Na wyspie znajdują się dwa klasztory, będące sakralnymi zabytkami: Klasztor Franciszkanów św. Duje w Kraju, który został zbudowany w 1392 roku na miejscu wcześniejszego kościoła gotyckiego, oraz klasztor benedyktynów św. Kosmy i Damiana na wzgórzu Cokowac, o którym pierwszy raz wspomniano w1070roku.

sakobotizd5

sakobotizd7

Po przeciwnej stronie miasta Paszman, w miejscu zwanym Otus stoi kościół św. Antoniego z letnim domkiem z 1399 roku.

sakobotizd4

sakobotizd9

Więcej na temat budowli sakralnych na wyspie Pasman: www.pasman.hr/hr/pasman/spomenici

Więcej na temat budowli sakralnych w mieście Zadar na: www.terracon-news.com/zadarski-povijesni-sakralni-objekti/