Camping Torkul

POSJET SAKRALNIM OBJEKTIMA OTOKA I ZADRU

Spomenici kulture:

sakobotizd1

Kulturno-povijesna baština otoka Pašmana najzastupljenija je u sakralnim objektima. Gotovo svi su sagrađeni tijekom srednjeg vijeka, te eventualno kasnije dograđivani. Svako mjesto ima jednu ili više manjih crkava.

sakobotizd2

Od sakralnih spomenika kulture posebno se ističu dva otočka samostana: Franjevački samostan S. Duje u mjestu Kraj i benediktinski samostan Sv.Kuzme i Damjana na obližnjem brdu Čokovac.

sakobotizd3

Također na suprotnoj strani otoka Pašmana u visini mjesta, na lokalitetu Otus, nalazi se crkvica Sv.Ante sa ljetnikovcem iz 1399.g.

sakobotizd8

sakobotizd6

Samostan Sv.Duje izgrađen je 1392.g. na mjestu ranije gotičke crkve. U renesansnom stilu izgrađena je veća crkva sa klaustrom i samostanskim zgradama.

sakobotizd5

Crkva Sv.Kuzme i Damjana prvi put se spominje  oko 1070.g. kada je Hrvatski kralj Petar Krešimir IV dodijelio pravo na crkvu i okolne posjede samostanu Sv.Ivana Evanđelistara u Biogradu. Nekoliko desetljeća kasnije nakon ratnog razaranja Biograda i tamošnjeg samostana benediktinci su utočište našli na otoku Pašmanu. Godine 1125. na brdu Čokovac dovršili su samostan. Samostan je kroz povijest više puta obnavljan ali samostanska crkva sačuvala je svoj izvorni gotički izgled.

sakobotizd7

Predhistorijska gradina i bizantska utvrda Pustograd nalazi se na jugoistočnom dijelu otoka Pašmana nedaleko od mjesta Tkon.

sakobotizd4

Gradinu su utvrdile bizantske vlasti tijekom 6.stoljeća. Vrh brda okružuje obrambeni zid nepraviknog kruga (85 x 75 metara). Na sjevernoj strani sačuvani su temelji jedne kule, a na južnoj gotovo cijela kula. Unutar prstena zidina sačuvani su temelji dviju građevina, vjerovatno stambene zgrade i cisterne za vodu. Utvrda je služila kao sklonište okolnom stanovništvu u slučaju opasnosti.

sakobotizd9

Više o sakralnim objektima otoka Pašmana na: www.pasman.hr/hr/pasman/spomenici

Više o sakralnim objektima u gradu Zadru na: www.terracon-news.com/zadarski-povijesni-sakralni-objekti/