Camping Torkul

NACIONALNI PARK PAKLENICA

nppa1

Nacionalni park Paklenica (72km od nas):

nppa7Prostor južnog Velebita, najveće planine u Hrvatskoj, čini Nacionalni park Paklenica. On se prostire uz more na površini od 36 km2.

nppa3Dva impresivna kanjona urezana su od mora okomito u planinu (Velika i Mala Paklenica) i uz mnoštvo neobičnih krških oblika, niza pećina i monumentalnih okomitih stijena raj su za planinarenje i alpsko penjanje (Anića kuk visok 712m).

nppa2Tu je i najznačajniji penjački centar na Jadranu sa oko 400 različitih penjališta. Na području Nacionalnog parka postoji oko 150 km planinarskih staza i puteva.

Najpoznatija špilja je Manita peć sa bogatim sigama i velikom podzemnom dvoranom (duga 65m, široka 40m i visoka 32m).

nppa6U oazama šuma crnog bora i bukve živi preko 210 vrsta ptica među kojima i bjeloglavi sup sa rasponom krila do 2,6 metara. Od divljih zvijeri na prostoru parka obitava mrki medvjed, vuk i ris. Više informacija na: www.np-paklenica.hr

nppa5