Camping Torkul

FORT BENKOVAC

Fort Benkowac:

ub1

Średniowieczna twierdza w Benkowcu. Fort został wybudowany w XV wieku przez szlachtę Benkovic i otoczony wysokimi murami i wieżami. Z czasem wzgórza zamkowego miasta rozbudowano i zaczęto nazywać Benkovać. Na początku XVI wieku aż do roku 1647, obszar ten znajdował się w posiadaniu Turków i stara twierdza została przekształcona w zamek turecki.

ub2

Obecnie forteca została przekształcona w Muzeum. Znajdują się tam zbiory archeologiczne, etnograficzne oraz zbiory kamiennych zabytków historii, kolekcja historyczna i kulturowa wojny domowej.

ub3