Camping Torkul

INTEGRALNI HOTEL

Nudimo mogućnost boravka u Kraju u privatnim apartmanima u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama (tri zvjezdice). Na Google karti slovima su označene kuće sa apartmanima.

U nastavku dajemo sliku svakog objekta sa brojem apartmana i brojem ležaja, kao i eventualni broj pomoćnih kreveta.

difhotnas1k

diftab1c